Opći uvjeti poslovanja

ADRIA KORNATI d.o.o.

1. OBVEZE – ADRIA CHARTER/ADRIA KORNATI d.o.o.

ADRIA CHARTER/ADRIA KORNATI d.o.o. je charter tvrtka (tvrtka za iznajmljivanje brodova) registrirana u Hrvatskoj za iznajmljivanje brodova, charter management i brodske usluge. Tvrtka vodi brigu o stanju brodova, o njihovom održavanju, o autentičnosti informacija u reklamnim materijalima i na web stranici, te jamči kvalitetnu pripremu brodova. Uplatom jednog od programa ADRIA CHARTER/ADRIA KORNATI d.o.o. unajmitelj postaje vezan ugovorom.

2. REZERVACIJA, PLAĆANJE I UVJETI STORNA

Plovilo se može rezervirati osobno, faxom ili elektronskom poštom. Plaćanje za rezervaciju željenog perioda najma, vrši se avansnom uplatom unajmitelja u iznosu od 30 % od ukupne cijene najma unutar 10 dana od primitka ponude. Ostatak 70 % od ukupne cijene najma unajmitelj mora platiti najkasnije 60 dana prije dolaska u bazu i preuzimanja plovila. Ukoliko unajmitelj ne izvrši uplatu 60 dana prije dolaska u bazu i preuzimanja plovila, gubi pravo na unajmljivanje plovila, te gubi pravo na već uplaćeni avans. Prilikom direktene rezervacije kod najmodavca u bazama ADRIA CHARTER/ADRIA KORNATI d.o.o. iznajmljena plovila mogu se koristiti samo nakon plaćanja plovila u cijelosti (100% cijene najma). Unajmitelj je dužan poslati listu s imenima članova posade, njihovim adresama i brojevima putovnice najkasnije tjedan dana prije datuma unajmljivanja, jer u protivnom neće moći iznajmiti plovilo i izgubit će polog. Rezervacija se može iskoristiti isključivo u godini za koju je napravljena, naravno ukoliko je plovilo slobodno u novom terminu koji unajmitelj traži. Cijena najma obuhvaća korištenje plovila i uređaja. U cijenu nisu uključene, boravišna pristrojba, lučke i ostale takse kao i gorivo. Zbog lošeg vremena povrat novca nije moguć te tvrtka ADRIA CHARTER/ADRIA KORNATI d.o.o. nije dužna davati informacije o vremenu, no cijelodnevno stoji na raspolaganju za savjetovanje. Stoga se savjetuje sigurno planiranje rute.

3. NAJAM

Plovilo se daje u najam u besprijekornom stanju, čisto, s punim tankom vode i goriva te s kompletnom opremom. U cijenu najma nije uključeno gorivo, dodatni vanbrodski motor niti bajboat. Za motorne jahte s uslugom smještaja naplaćuje se transit log u iznosu od 80 €, koji uključuje čišćenje plovila, besplatni vez u bazi na vezovima najmodavca te osiguran parking na parkiralištu najmodavca. Vez na bilo kojoj drugoj lokaciji naplaćuje se sukladno službenim tarifama tog mjesta. U slučaju da unajmitelj vrati plovilo s nepunim spremnikom goriva obavezan je platiti razliku do punog spremnika po cijeni 3 €/lit. Za motorne jahte s uslugom smještaja (na kojima je moguće noćiti) naplaćuje se turistička taksa 1 € po danu po osobi. Ukoliko unajmitelj traži skipper trening, cijena za 30 min treninga je 50 €. Unajmitelj se obvezuje kod preuzimanja uz prisustvo predstavnika ADRIA CHARTER/ADRIA KORNATI d.o.o. ispitati i pažljivo provjeriti stanje broda i opreme prema check listi. Eventualni prikriveni nedostaci plovila ili njegove opreme, koji najmodavcu kod primopredaje plovila nisu mogli biti poznati, kao i nedostaci koji eventualno nastanu nakon primopredaje, ne daju pravo unajmitelju da umanji cijenu najma. Gubitak dokumentacije vezane uz plovilo i/ili primjerka ugovora naplaćuje se 10 €. Troškove intervencije zbog nestručnog rukovanja snosi unajmitelj. Ukoliko unajmitelj odluči prekinuti najam te napusti plovilo bez dozvole ADRIA CHARTER/ADRIA KORNATI d.o.o. i na nekoj drugoj lokaciji osim baze ADRIA CHARTER/ADRIA KORNATI d.o.o. iz koje je plovilo i preuzeto, automatski gubi pravo na povrat depozita.

4. CHARTERN

Das Boot wird dem Charterer sauber, im einwandfreien Zustand und mit vollen Wasser- und Treibstoffbehältern, sowie mit der kompletten Ausstattung übergeben. In dem Mietpreis ist nicht eingeschlossen: Treibstoff und zusätzlicher Außenbordmotor. Ebenfalls trägt der Charterer die Kosten für die Endreinigung (nur Cruiser) von 60,00 EUR bis 100,00 EUR, wenn es nötig wäre, was vom Zustand des Bootes und des Bootstyp abhängt. Ausnahmen sind möglich und im Angebot zu beschreiben. Falls der Charterer das Boot nicht mit einem vollen Treibstoffbehälter zurückgibt, ist er verpflichtet, die Gesamtkosten des Volltankens des Treibstoffbehälter + 30,00 EUR Strafe zu bezahlen.

4. OSIGURANJE

Sva plovila osigurana su obaveznim i kasko osiguranjem. Prije ukrcaja na plovilo, unajmitelj je dužan ostaviti polog CASH DEPOSIT u iznosu od _____ €, koji mu se vraća nakon preuzimanja plovila u istom stanju u kojem je izdano. Oštećenja na plovilu ili opremi, ili nedostatak opreme, obračunavaju se iz pologa. Ukoliko oštećenje premašuje vrijednost pologa, unajmitelj je dužan nadoplatiti puni iznos oštećenja. Osobni predmeti nisu osigurani i preporučuje se da ih osigura sam unajmitelj.

5. OBAVEZE UNAJMITELJA

Unajmitelj se obvezuje:

a) Unajmitelj pristaje ostaviti jedan od osobnih dokumenata iznajmitelju kao polog za plovilo.

b) Vratiti plovilo najmodavcu sa svom opremom, u istom stanju u kakvom je isporučeno te u dogovoreno vrijeme. Ako unajmitelj iz bilo kojeg razloga ne isporuči plovilo u dogovoreno vrijeme, osim ako je plovilo pretrpjelo potpunu štetu, dužan je platiti najmodavcu ležarinu u iznosu jednodnevne cijene najma plovila. Penal za kašnjenje 1 h od dogovorenog termina povratka je 50 €, a za kašnjenje duže od 1h od dogovorenog termina povratka naplaćuje se cijena jednodnevnog najma i gubi se pravo na taj dodatni dan najma – BEZ IZUZETAKA. Ako unajmitelj ostavi plovilo na nekom drugom mjestu osim onom dogovorenom ugovorom, dužan je platiti najmodavcu sve troškove premještaja plovila na mjesto povratka te svaki eventualni gubitak ili štetu nepokrivenu policom kasko osiguranja.

c) Da neće činiti sljedeće:
– koristiti plovilo za utrku ili tegljenje (vuču) drugog plovila, osim u slučaju nužde, ili općenito ni u koju drugu svrhu osim vlastitog užitka unajmitelja i njegove pratnje koja ne bi trebala uključivati manje od jednog kvalificiranog skipera
– ukrcavati osobe koje nisu na listi posade – putnika
– odvesti plovilo, niti dozvoliti da bude odvezeno, izvan hrvatskih teritorijalnih voda
– iznajmiti plovilo bez pisanog pristanka (dozvole) najmodavca.

d) Da neće dozvoliti niti jednoj osobi na plovilu da počini djelo suprotno carinskim zakonima RH ili bilo koje druge države, ili suprotno zakonima ribolovstva i podvodnog ribolova, te da neće tražiti niti uzimati predmete arheološkog podrijetla i vrijednosti. U SLUČAJU POČINJENJA TAKVOG DJELA, ODGOVORNOST SNOSI UNAJMITELJ.

e) Proučiti sav tiskani materijal koji mu najmodavac može staviti na raspolaganje, a koji upućuje na ispravno rukovanje plovilom i na uvjete u plovidbenoj zoni.

f) Unajmitelj je dužan redovito provjeravati količinu ulja u motoru, z-pogonu, servu, te akumulatore i vodu u tankovima. Unajmitelj je odgovoran za sve štete na motoru nastale zbog nedostatka ulja u motoru, budući da te štete nisu pokrivene policom osiguranja. U slučaju većeg gubitka ulja, unajmitelj je dužan o tome obavijestiti charter tvrtku i ne voziti plovilo do dolaska mehaničara. Unajmitelju se naplaćuje trošak koji nastane na plovilu koje je pretrpjelo štetu na motoru zbog nedostatka ulja ili je vraćeno s manjkom ulja u motoru.

g) Prilikom dnevnog najma kretati najdalje 25 Nm od baze u kojoj je preuzeo plovilo, kako bi se mogao pravovremeno vratiti u bazu.

h) Preporučljivo je da se sljedeća plovila vrate u bazu drugi dan najma kako bi se razjasnile eventualne nejasnoće pri upoznavanju s plovilom: Bryant 233, Maxum 2400, Ragusa 750, Sea Ray 275, Four VVinns 278 i 318. Unajmitelj potpisivanjem ugovora prihvaća troškove odlaska na intervenciju u svrhu razjašnjenja manjih nejasnoća oko rukovanja plovilom.

i) U slučaju oštećenja podvodnog dijela plovila, plovilo će biti pregledano o trošku unajmitelja (dizalica i procjena štete).

6. OVLAST I PRITUŽBE

Ugovorne strane nastojat će riješiti sve eventualne nesporazume ili razmirice mirnim putem. Ukoliko to nije moguće, o predmetu će odlučivati nadležni sud Republike Hrvatske. U obzir će se uzeti samo pismeno dostavljene i obostrano potpisane pritužbe odmah pri povratku i predaji plovila.

7. NEISPRAVNOST PLOVILA

U slučaju kvara broda ili brodske opreme unajmitelj je dužan odmah obavijestiti najmodavca na jedan od telefona priloženih u dokumentima broda. Najmodavac se obvezuje ukloniti nastali kvar po primitku obavijesti u roku 24 sata. Ukoliko najmodavac otkloni kvar u roku od 24 sata tada unajmitelj nema pravo na nikakvu naknadu. U slučaju da nepravilnost na plovilu nije nastala greškom unajmitelja ili nerazjašnjenim okolnostima odgovornosti, unajmitelj ima pravo nadoknade za vremensko razdoblje nekorištenja od trenutka kada je ustanovljena neispravnost do trenutka kada je plovilo osposobljeno za daljnje korištenje. Naknada, ukoliko se obje strane slože, može se kompenzirati u vidu produljenja perioda najma za vrijeme koje je plovilo bilo neispravno. Unajmitelj se obvezuje obavijestiti nadležne organe i najmodavca u slučaju nestanka plovila ili brodske opreme, ako je nemoguće upravljati plovilom,te u slučaju oduzimanja, pljenidbe ili mjera zabrane plovidbe od strane državnih organa ili trećih osoba.

8. TRAJNOST UGOVORA

Ugovor vrijedi u razdoblju od potpisivanja ugovora od strane unajmitelja (stranka) do isteka najma.
Ovaj je ugovor u potpunosti identičan ugovorima na engleskom, njemačkom i talijanskom jeziku.

9. IZJAVA

IZJAVLJUJEM DA PREUZIMAM POTPUNO ISPRAVNO PLOVILO I DA SAM SPOSOBAN UPRAVLJATI PLOVILOM TE PREUZIMAM ODGOVORNOST ZA SEBE I SVOJU POSADU, A ZA EVENTUALNO KRŠENJE ZAKONA I EVENTUALNE NEZGODE PROUZROČENE MOJOM KRIVNJOM SNOSIM SVE POSLJEDICE. BROJ SOS SLUŽBE UNUTAR RH JE 9155